Sürdürülebilirlik

Skyteks için sürdürülebilirlik, temel olarak gelecekteki yaşayabilirliği ifade eder ve iş stratejimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Temel çalışma alanımız gereği toplumsal gelişme üzerinde büyük bir etkiye sahibiz. Aynı zamanda toplumsal çerçeve koşullarına ve inovasyon dostu bir çalışma çevresine bağlıyız; bu nedenle, toplumun geleceğinin yaşanabilirliğine katkıda bulunmak ve çeşitli yollarla değer oluşturmak bizim için oldukça önemlidir. Skyteks’in şirket politikasının ayrılmaz bir parçası olan toplumsal taahhüdümüz kapsamında bilim ve eğitim, sağlık, toplumsal ihtiyaçlar ve toplum projeleri alanlarında hedefli stratejik yatırımlar yapmaktayız.

Daha iyi bir yaşam için çalışmak…

Skyteks için sürdürülebilirlik, temel olarak gelecekteki yaşayabilirliği ifade eder ve iş stratejimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Kalıcı bir ticari başarıya ancak ekonomik büyüme ile ekolojik ve sosyal sorumluluk arasında bir denge sağlayarak ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Sorumlu iş uygulamaları Skyteks’in sürdürülebilir uyumlaştırma ilkesinin temelini oluşturur. Uyumluluk, insan kaynakları politikası, ürün yönetimi, sağlık, çevresel koruma ve güvenlik ile tedarikçi yönetimi alanlarında bu uyumlaştırmayı uygulayarak erken bir aşamada riskleri tespit edebilir ve azaltabiliriz. Bu, yaptığımız işin toplum tarafından kabul görmesi için temel gerekliliklerden biridir.

Kurumsal stratejimiz, misyonumuzu yerine getirirken başvurduğumuz sürdürülebilirlik ilkeleri ile uyumludur. Hedefimiz, sosyal değerlere olan saygımızı korurken aynı zamanda girişimsel bir değer yaratarak şirketin başarısını sürdürmek ve artırmaktır. Gelecekte önemli toplumsal fayda sağlayacak ve üretim ve uygulama açısından güvenli olan ürünler geliştirmekteyiz. Bu, sürdürülebilir şekilde kârlı bir büyüme sağlamanın ve gelecekteki iş başarımızı garanti altına almanın tek yoludur. Bu nedenle sürdürülebilirlik, şirketimiz için ekonomik anlamda önem ifade eder.

Sürdürülebilirlik stratejimizin odağında şunlar yer alır:
• İş risklerimizi azaltan sorumlu iş uygulamaları ve
• Bizim için hem yeni iş fırsatları yaratan, hem de ekonomik, ekolojik ve toplumsal fayda üretmemizi sağlayan kendi yenilikçi gücümüz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Skyteks ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretiriz.

blank
Doğal Kaynakların Korunması
Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını önemsiyoruz.
Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre
İklim değişikliğine karşı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasına karşı duyarlıyız.
Kirliliğin kaynağında önlenmesi
Tüm faaliyetlerimizde karbon salınımımızı düşürmeye ve faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıklarımızın doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine dikkat ediyoruz.